24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ศึกษาอบรม หัวข้อวิชา สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแต่งกายข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และ หัวข้อวิชา การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์เพื่อจัดกิจกรรม/จัดการบริการสาธารณะ และ กฎหมายปกครองกับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

1 min read

More Stories

ใส่ความเห็น

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.