24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 24

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 25 ธันวาคม 2563

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.