24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 84

นักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 84 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 17 ธ.ค. 64

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.