24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 83

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.