24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 10

หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2564

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.