3 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ศึกษาอบรม หัวข้อ กฏหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการส่วนท้องถิ่น และ หัวข้อ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น

1 min read

More Stories

ใส่ความเห็น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.