19 มิถุนายน 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 95

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.