25 เมษายน 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 84

ระหว่างวันที่ 6 – 26 มกราคม 2567

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.