25 พฤษภาคม 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อบรมวิชา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และวิชาระเบียบและแนวทางการปฎิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

1 min read

More Stories

ใส่ความเห็น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.