24 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 149

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.