25 เมษายน 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 108 (อบรมวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

1 min read

อินโฟกราฟฟิค (One Page)

More Stories

ใส่ความเห็น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.