23 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมปรับปรุงอัฒจรรย์กีฬา ของหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 81

1 min read

ใส่ความเห็น

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.